„Nakoniec sme videli dôkazy o tom, že Lotus skutočne má vzrušujúcu budúcnosť“„Nakoniec sme videli dôkazy o tom, že Lotus skutočne má vzrušujúcu budúcnosť“

Británia má svoj spravodlivý podiel na mystifikačných výrobcoch automobilov – niektoré značky, ktoré nás prechádzajú kvôli ich úspechu a pomerne málo ďalších, ktorých maximálny rozsah má rozsah Znepokojoval nás všetkých.

Sťažnosti týkajúce sa automobilového financovania sa zvýšia o 64% pri automobilovom poistení neďalekoSťažnosti týkajúce sa automobilového financovania sa zvýšia o 64% pri automobilovom poistení neďaleko

Automobile Finance Deals a Automobile Insurance Pravidlá patrili medzi nové údaje medzi najvyššími sťažnosťami na odvetvia pre finančného ombudsmana, podľa nových údajov. Napriek tomu, že v roku 2016 celkovo zaregistroval